Tohko Mizuno
    Tohko Mizuno
    Birthday: Aug 7

    Zodiac: Leo 

    Blood Type: O 

    For Viz's release of Harukanaru Toki no Naka de (released as Haruka: Beyond the Stream of Time), the mangaka's name is released as Tohko Mizuno (Mizuno, Tohko). Not to be confused with the mangaka Mizuno, Touko, whose name can also be spelled Mizuno, Tohko.