Eiri Kaji
  Eiri Kaji
  Birthday: Unknown
  Family name: 舵
  Given name: 英里
  Blood Type: A
  Hobbies: Wandering around bookstores and collecting photos of old European castles and churches