• sms_failed
    Report Issue

Mamenosuke Fujimaru

Mamenosuke Fujimaru

Other names: East Scandal; Touhou Shuubun
Twitter: https://twitter.com/fujimame_info
Website: http://rmame.com/

Fujimaru Mamenosuke is a member of the Touhou Shuubun (East Scandal) (東方醜聞) doujinshi circle.