Yoshinori Kisaragi
    Yoshinori Kisaragi
    Family name: 如月
    Given name: 芳規