Hachi Itou
    Hachi Itou
    Other names: Hachishiro; Itouhachi; Hatishiro; Itoh Hachi; Ito Hachi
    Twitter: http://twitter.com/itou8
    Website: http://hatishiro.xii.jp/

    Circle: Hachishiro